✂️ GRATIS FRAKT ✂️
Betalingsplaner tilgjengelig!


Garantibeskrivelse

Sist oppdatert på 4 June 2021

Japan saksgaranti

BEGRENSET GARANTI MOT DEFEKTER

Dette dokumentet setter den begrensede garantien mot for visse produkter produsert av Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 som tillitsmann for The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, som handles som Japan Scissors ('Japan saks','we','us', eller'vår'). En person som har kjøpt et Japan Scissors-produkt vil i dette dokumentet bli referert til som 'du'eller'din'.

Japan Scissors sine produkter er produsert etter høye kvalitetsstandarder og gjennomgår grundige tester og inspeksjoner før de selges til deg. Som kjøper, i tillegg til dine lovfestede rettigheter og rettsmidler, garanterer Japan Scissors at alle produktene de selger direkte til deg (Produkter) mot defekt utførelse fra kjøpsdatoen av deg for garantiperioden spesifisert nedenfor.

Denne garantien angir vilkårene for vår garanti mot defekter. Våre garantier er også underlagt våre online vilkår og betingelser, tilgjengelig på https://www.japanscissors.com.au/pages/terms-of-service (Salgsbetingelser).

Vær oppmerksom på at denne garantien mot defekter kun kan stoles på av en kjøper som har kjøpt produkter direkte fra oss.

1. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR AUSTRALSK FORBRUKERLOV

Våre varer kommer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for større svikt og kompensasjon for ethvert annet rimelig forventet tap eller skade. Du har også rett til å få reparert eller erstattet varen hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

2. PRODUKTER DEKKET AV GARANTI

Følgende produkter dekkes av denne garantien for garantiperioden angitt i følgende tabell, fra datoen du kjøper produktet.

Produkt

Garantiperioden 

Juntetsu saks

Livstidsgaranti

Ichiro Saks

Livstidsgaranti

Andre produkter (f.eks. sakser, barberhøvler, hårklippstilbehør, blader og hårkammer) fra Japan Scissors 

Livstidsgaranti 

Mina Saks

2 års garanti

Jaguar Tyskland saks

1 års garanti med mindre annet er spesifisert.

Yasaka Saks (Seiki)

1 års garanti


3. EKSKLUSJONER

Denne garantien gjelder ikke for eventuelle problemer i produktene som oppstår som følge av problemer i produktene som oppstår av:

 • regelmessig slitasje, inkludert sløve eller butte blader;
 • feil bruk, inkludert hvis slik bruk resulterer i kjemisk eller fysisk skade på produktene eller deler av produktene (som bladene eller spenningsjusteringen);
 • unnlatelse av å ta rimelig forsiktighet i forhold til produktene, inkludert hvis en slik feil resulterer i utilsiktet skade (som f.eks. flising eller fall);
 • unnlatelse av å bruke, vedlikeholde, slipe, rengjøre, stramme eller på annen måte ta vare på produktene i samsvar med våre bruksanvisninger;
 • installasjonen av produktene (hvis aktuelt); eller
 • uautoriserte modifikasjoner av produktene våre.

4. RETUR AV VARER

Vi godtar kun retur av produktet ditt hvis:

 • produktet er defekt, og du overholder bestemmelsene i denne garantien og våre salgsvilkår; eller
 • vi samtykker skriftlig i å godta returen av produktet ditt.

5. DEFEKT PRODUKTGARANTI

Hvis du anser produktet ditt for å være defekt og garantiperioden (definert ovenfor) ikke har utløpt i forhold til:

 • ditt produkt; og
 • feilen med produktet ditt,

du bør umiddelbart varsle oss om dette ved å kontakte oss på hello@japanscissors.com.au

Når du fyller ut skjemaet til oss, må du inkludere:

 • en fullstendig beskrivelse av feilen (inkludert bilder og/eller videoer som viser feilen); og
 • ditt bevis på kjøp av produktet direkte fra oss (Produktkvittering).

6. SLUTT Å BRUKE PRODUKTET

Så snart du innser at produktet ditt kan være defekt, må du umiddelbart slutte å bruke produktet.

7.1 HVORDAN DU GJØR ET KRAV UNDER DENNE GARANTIEN

7.2 NÅR VI MOTTA SKJEMAET DIT

Hvis vi fastslår at produktet ditt kan være defekt, vil vi be deg sende produktet tilbake til oss, på din egen regning, for ytterligere inspeksjon, inkludert tilbehør, manualer, dokumentasjon eller registrering som ble sendt med produktet (og du må gjøre det hvis dette er det vi ber om).

Vi forbeholder oss retten til ytterligere inspeksjon før vi anser produktet som defekt.

7.3 ETTER INSPEKSJON - GARANTIEN GJELDER IKKE

Hvis vi etter vår rimelige mening fastslår at produktet ditt ikke er defekt, eller hvis:

 • en ekskludering gjelder (definert ovenfor) for produktet ditt;
 • produktet har blitt behandlet av en annen person enn noen som er autorisert av oss skriftlig til å utføre service på produktet,

deretter vi kan med hensyn til produktet, nekte returen din, ikke gi refusjon og videreføre eventuelle tredjepartsutgifter som vi har pådratt oss i forbindelse med inspeksjon og evaluering av produktet.

Hvis vi avslår returen din og ikke gir en refusjon, vil vi, etter ditt valg, enten:

 • sende produktet tilbake til deg, på din egen regning (vi forbeholder oss retten til å kreve betaling på forhånd med hensyn til eventuelle leveringskostnader du må betale for å sende et produkt til oss i henhold til denne klausulen);
 • beholde eller kaste produktet.
 • ETTER INSPEKSJON - GARANTIEN GJELDER

If:

 • vi fastslår at produktet ditt er defekt;
 • vi har mottatt en produktkvittering for produktet ditt;
 • produktkvitteringen viser at du er personen som kjøpte produktet fra oss (denne garantien kan ikke overføres);
 • ingen ekskludering gjelder for produktet ditt; og
 • du har overholdt bestemmelsene i denne garantien og salgsbetingelsene,

deretter vi vil enten:

 • kreditere deg med hele beløpet som er betalt for produktet ditt (inkludert fraktkostnader hvis du sendte produktet til oss for inspeksjon), og du kan be om refusjon eller bytte. Alle refusjoner vil bli kreditert tilbake til din opprinnelige betalingsmåte med mindre du ber om noe annet og vi godkjenner denne forespørselen;
 • erstatte produktet innen en rimelig periode, uten ytterligere kostnad for deg, på et tidspunkt og et sted vi med rimelighet har gitt deg beskjed; eller
 • reparere produktet innen en rimelig periode, uten ytterligere kostnader for deg, på et tidspunkt og et sted vi med rimelighet har gitt deg beskjed.

Hvis problemet med produktet ditt er stort, kan du velge hvilken av de tre handlingene ovenfor som skal utføres. Hvis problemet med produktet ditt er ikke major, så velger vi hvilken handling vi skal ta.

Hvis du har rett til refusjon under denne garantien og søker refusjon for å sende produktet tilbake til oss for inspeksjon, må du sende oss en kvittering for denne fraktkostnaden på e-post til e-postadressen ovenfor. Vi refunderer ikke fraktkostnader uten kvittering.

8. REFUSJON

Hvis du ikke overholder bestemmelsene i denne garantien eller salgsbetingelsene med hensyn til at produktet ditt er gjenstand for en forespurt retur, inkludert defekte produkter, kan vi, etter eget skjønn, utstede kun en delvis refusjon eller ingen refusjon i forhold til av slikt produkt, forutsatt at ingenting i denne garantien er ment å begrense driften av noen produsentgarantier som du kan ha rett til eller noen av dine rettigheter som ikke kan utelukkes under gjeldende lov.

9. INGEN ANDRE GARANTIER

I den maksimale grad det er tillatt av gjeldende lov, er alle uttrykkelige eller underforståtte representasjoner og garantier som ikke er uttrykkelig angitt i dette garantidokumentet, eller i skriftlige vilkår og betingelser utstedt av oss, ekskludert.

10. ANSVAR

I den maksimale utstrekning loven tillater, utelukker vi ethvert ansvar som kan oppstå som følge av at du forfølger et garantikrav i samsvar med dette garantidokumentet.

11. JURISDIKSJON

Dette garantidokumentet er underlagt lovene i Western Australia, Australia.